Η πρακτική του χώρου

Η πρακτική του ΙΧΝΗΛΑΤΗ στοχεύει σε μια πορεία
•    αυτογνωσίας,
•    αλλαγής και
•    αυτοπραγμάτωσης.
Μια τέτοια πορεία ξεκινά από το ανικανοποίητο αίσθημα ότι κάτι δεν είναι όπως θα το θέλαμε, όπως το ονειρευόμαστε. Τα όνειρα και οι ουτοπίες μας δείχνουν κάτι, ένα είδος ζωής που πιθανά θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα αν έχουμε το θάρρος να το αναζητήσουμε.
Η αναζήτηση αυτή αρχίζει με εκτενείς αναφορές και ουσιαστικές και βαθείς αναλύσεις σε όλα εκείνα τα δεδομένα (ιστορικά, επιστημονικά, ιερά κείμενα) που αποδεικνύουν ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για μια άλλη ποιότητα ύπαρξης και δείχνουν την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε για να την πραγματώσουμε.

Βασικά στοιχεία αυτής της πορείας είναι

  •  ο αναστοχασμός και 
  •  η παρατήρηση του εαυτού μας.

Αυτά θα μας επιτρέψουν να βιώσουμε την αλήθεια της διδασκαλίας και να δημιουργήσουμε τις καταγραφές που θα μας οδηγήσουν στην αλλαγή, στην επίτευξη των στόχων που θέτουμε σε κάθε φάση της πορείας μας.

Ο Δάσκαλος είναι ο οδηγός μας.
Η βοήθειά του βαικού δασκάλου μας αλλά και των άλλων εξουσιοδοτημένων δασκάλων είναι ουσιαστική και πολύτιμη σε κάθε στάδιo

> για κατανόηση
> για άνοιγμα,
> για εκτίμηση της δράσης μας.

Η πρακτική διανθίζεται με τις κατάλληλες τεχνικές που επιτρέπουντην διεύρυνση της συνείδησης καιτο άνοιγμα στο αόρατο πνευματικό πεδίο της ύπαρξης.

Όσοι ενδιαφέρονται για μια τέτοια αλλαγή οπτικής και ζωής δεν έχουν παρά να επικοινωνήσουν μαζί μας.Να έλθουν στο χώρο και να παρακολουθήσουντις διαλέξεις και τους κύκλους θεμάτων που διοργανώνονται μέσα στην χρονιά. Μπορούν ακόμα να παρακολουθήσουν και μαθήματα των μονίμων μελών. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να αποκτήσουν προσωπική αντίληψη για την διδασκαλία και την δυναμική της.